Podatki
Podatki

Podatki

Do podstawowych rodzajów podatków zalicza się VAT, CIT, PIT. Jest to podstawowe, prymarne świadczenie, jakie stanowi świadczenie pieniężne, pobierane przez państwo czy też jednostkę terytorialną. Mowa w tym przypadku o związku publicznoprawnym, który na podstawie regulacji obecnie istniejących w naszym kraju ma sposobność i prawo do pobierania tego typu świadczeń materialnych od obywateli. Zebrane podatki trafiają na cele ogólne, przez jakie rozumie się chociażby realizację wszelkich inwestycji i działań mających charakter publicznych projektów. Dziś pieniądze te przekazywane są najczęściej na gminy, miasta, powiaty, na województwa i do skarbu państwa. W ten sposób możliwe staje się inwestowanie w rozkwit infrastruktury, realizacja rozmaitych czynności o charakterze publicznym, imprez kulturalnych i masowych przedsięwzięć, wznoszenie nowych obiektów ogólnodostępnych dla wszystkim mieszkańców danego miasta.
Do tego również w grę wchodzą pieniądze przekazywane do skarbu państwa, gdzie następuje później ich rozdzielenie pomiędzy dane powiaty i gminy na terenie całego kraju. Ogólnie pieniądze te są obowiązkowe do płacenia, ale w niektórych przypadkach z opłat podatkowych można być zwolnionym. O czym mowa? O tym w dalszej części poradnika. Teraz zajmiemy się natomiast charakterystyką cech typowych dla obecnych w polskim prawie podatków. Po pierwsze muszą one być bezzwrotne, powszechne, po drugie przymusowe a po trzecie nieodpłatne.
Ogólnie występuje bardzo specyficzny podział na wiele rozlicznych kategorii podatkowych, w tym podatki bezpośrednie, pośrednie. Pierwsza z tychże grup wiąże się z narzuceniem płatności na dochód bądź na majątek posiadany przez danego podatnika. W tym przypadku zatem mówi się o podatku dochodowym, spadkowym oraz gruntowym. Ponadto warto także popatrzeć na aspekt podatków pośrednich, przez jakie rozumie się chociażby akcyzę czy też VAT. Są to podatki, jakie są nakładane na przedmiot spożycia. Płacone są one wraz z ceną należną za daną usługę czy towar bezpośrednio przez konsumenta.
Ogólnie warto wspomnieć też o charakterystycznej klasyfikacji podatków. I tak wydziela się podatki dochodowe i w tej materii występuje podział odrębny na podatek dochodowy od osób fizycznych czyli PIT oraz podatek dochodowy od osób prawnych a więc CIT. Dodatkowo to obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Warto także wspomnieć o podatku od nieruchomości, w tym podatku leśnym, rolnym czyli inaczej gruntowym, podatku od darowizn i spadków.
Do tego dochodzą także podatki od towarów i usług. Ponadto mowa także o podatkach od wartości dodanej czyli VAT. Jeszcze czymś innym, innym rodzajem świadczenia są podatki typu cło oraz akcyza. Do grupy innej zaliczane są natomiast podatki od gier, podatki od środków transportowych, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od posiadania psa – jest to podatek, który w naszym kraju został zmieniony na opłatę.