Podatki
Podatki

Wiadomosci serwisowe

Przedstawiamy Państwu stronę internetową poświęconą zagadnieniu podatków. Jest to swego rodzaju wirtualny informator dotyczący kwestii pojęcia i definicji podatku, wyodrębnienia i charakterystyki trzech podstawowych rodzajów …

Podatki

Do podstawowych rodzajów podatków zalicza się VAT, CIT, PIT. Jest to podstawowe, prymarne świadczenie, jakie stanowi świadczenie pieniężne, pobierane przez państwo czy też jednostkę terytorialną. …

PIT i CIT

Podatek PIT to jest jeden z najpowszechniejszych podatków obowiązujących w naszym kraju. To nic innego jak świadczenie materialne rozumiane jako podatek dochodowy od osób fizycznych. …